loading

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ: tel. +48 574 777 719 

Mobbing w relacjach uczniowskich

Opracowała: Małgorzata Marzec

 

Wszelkie próby znęcania się jednej osoby bądź grupy osób nad inną nie powinny mieć miejsca. Termin mobbing najczęściej kojarzy nam się z pracą i relacjami dorosłych. Niestety jednak występuje on także w szkołach w relacjach uczniowskich.  

 

Czym jest mobbing? 

Najprościej mówiąc jest to zastraszanie, prześladowanie, nękanie oraz stosowanie przemocy psychicznej. Zarówno ofiarą jak i oprawcą może być pojedyncza osoba lub grupa osób. Mobbing niesie za sobą szeroko idące konsekwencje, które bardzo często utrudniają normalne funkcjonowanie.  

 

Mobbing w szkole  

Osobie dorosłej łatwiej przeciwstawić się oprawcy. Większość dzieci jednak ma z tym problem. Prześladowanie rówieśnicze jest mocno powszechnym zjawiskiem. Ofiara często nie jest w stanie bronić się przed atakami. Dręczyciel czy też grupa dręczycieli w jawny sposób naśmiewa się z jednej, bezbronnej osoby. Stosuje wobec niej przemoc psychiczną, a często też i fizyczną. Sprawcy mobbingu traktują innych instrumentalnie i nie odczuwają żadnych wyrzutów sumienia. Dodatkowo odczuwają satysfakcję z poniżania, sprawia im to wręcz przyjemność, gdy widzą ból i cierpienie ofiary. Nakłania inne dzieci do całkowitego odsunięcia się od tej jednej osoby. W konsekwencji ofiara bardzo często zamyka się w sobie, nie ma ochoty na chodzenie do szkoły, przez co opuszcza ją, woli zostać w domu niż mierzyć się z oprawcą.  

 

Skutki mobbingu 

Poczynając od zwykłego wagarowania, a kończąc nawet na targnięciu się na własne życie.  Osoba prześladowana początkowo będzie próbowała przyjąć wszelkie ciosy ze spokojem. Gdy prześladowanie trwa już jakiś czas, wywiera ono wręcz nieodwracalny wpływ na psychikę tak młodych, dopiero co kształtujących się organizmów. W konsekwencji osoba taka może mieć problemy w przyszłości, czuć się na każdym kroku odrzucona, wyśmiewana. Jeśli psycholog nie zareaguje w odpowiednim czasie, konsekwencje mogą być druzgocące. Depresja, lęk społeczny to tylko niektóre z nich.  

 

Sposoby przeciwdziałania mobbingowi w szkole  

W każdej szkole powinien być psycholog, który takie zjawiska będzie wyłapywał. Potrzebne są osoby zaufane do których ofiara nie będzie się bała podejść i porozmawiać o problemie. Psycholog powinien wspierać, jak również odbyć rozmowę z oprawcami i skierować sprawę dalej – do wychowawców i rodziców. Zajęcia dla wszystkich uczniów na temat mobbingu i jego skutków powinny być regularnie organizowane, po to, aby każdy wiedział, gdzie może dane zjawisko zgłosić. To, że kogoś w danym momencie nie dotyka ten temat, nie znaczy, że za kilka dni, miesięcy czy nawet lat go nie dotknie. Uświadamianie dzieciaków o druzgocących skutkach prześladowania jest bardzo potrzebne.  W ramach zajęć warto również wspomnieć o konsekwencjach prawnych, którym mogą podlegać oprawcy. Sprawcy mobbingu powinni ponosić odpowiedzialność za swoje działania, a zadaniem szkół powinno być wprowadzenie odpowiednich sankcji, aby potencjalni oprawcy bali się kary, która może ich spotkać 

 

Program antymobbingowy szkoły powinien uwzględniać także krótkie szkolenia dla rodziców i opiekunów. To oni przecież znają swoje dzieci najlepiej i oni pierwsi powinni zauważyć, że coś niedobrego się w ich życiu dzieje.  

 

Mobbing w relacjach uczniowskich jest powszechnym zjawiskiem, o którym powinno się głośno mówić. Niesie on za sobą negatywne i długofalowe skutki. Nie pozwólmy, by nasze dzieci tego doświadczyły.  

Poprzedni wpis: Inspektor Ochrony Danych Osobowych -charakterystyka zawodu

Kolejne wpisy:

  

 

 

 

DANE FIRMY:

telefon:+48 574 777 719 

 

e-mail:

biuro@instytutikib.pl

42-600 Tarnowskie Góry