loading

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ: tel. +48 574 777 719 

Jak wygląda egzamin 8-klasisty?

Opracowała: Małgorzata Marzec

Końcowym sprawdzianem umiejętności ucznia szkoły podstawowej jest egzamin ósmoklasisty. Sprawdza on wiedzę z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, oznacza to, że każdy uczeń, który chce, skończyć szkołę podstawową musi do niego przystąpić. Co ważne egzaminu tego nie można nie zdać, nie istnieje wymagana minimalna liczba punktów. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie ósmej szkoły podstawowej. Poszczególne egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej.

Język polski

Pierwszego dnia uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej rozwiązują arkusz z języka polskiego. Egzamin zaczyna się o godzinie 9:00 i trwa 120 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. W pierwszej z nich znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, dotyczące tekstu literackiego oraz nieliterackiego. Natomiast druga część poświęcona jest formie pisemnej. W 2023 roku uczniowie mieli do wyboru rozprawkę lub opowiadanie. Uczeń na egzamin zabiera pióro lub długopis z czarnym tuszem.

Matematyka

Drugiego dnia ósmoklasiści muszą zmierzyć się z królową nauk. Egzamin, podobnie jak ten z języka polskiego zaczyna się o godzinie 9:00, jednak jest nieco krótszy, bo trwa 100 minut. Arkusz zawiera 19 zadań, z czego zadania 1-15 są zamknięte, natomiast 16-19 otwarte. Uczeń oprócz pióra lub długopisu z czarnym tuszem zabiera linijkę.

Język obcy nowożytny

Egzamin przeprowadzany jest z takich języków jak: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Zaczyna się o godzinie 9:00 i trwa 90 minut. Arkusz zawiera zadania zamknięte, jak również otwarte. Egzamin obejmuje takie części jak: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna. Uczeń na egzamin zabiera pióro lub długopis z czarnym tuszem.

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała już terminy egzaminów na nadchodzący rok szkolny. We wtorek 14 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. W środę 15 maja o godzinie 9:00 uczniowie zmierzą się z matematyką. W czwartek 16 maja o godzinie 9:00 na ósmoklasistów czekać będzie egzamin z języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca.

Poprzedni wpis: Aplikacje prawnicze od A do Z

Kolejne wpisy:

  

 

 

 

DANE FIRMY:

telefon:+48 574 777 719 

 

e-mail:

biuro@instytutikib.pl

42-600 Tarnowskie Góry